Dzielnica Uniwersytecka

Obejmuje obszar przy zachodniej części Plant między ul. Św. Anny i Wiślną. Dawna dzielnica żydowska, od początków XV wieku siedziba collegiów i burs uniwersyteckich. W ramach spaceru zwiedzamy Kościół Św. Anny (kolegiata uniwersytecka), Collegium Maius (najstarsza siedziba UJ) z Ogrodem Profesorskim, z zewnątrz: Collegium Phisicum, Collegium Nowodworskiego, Collegium Minus, Bursa Sisiniego i Collegium Novum.

Czas trwania spaceru ok. 2 godziny.

Ewentualnie zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zależności od czasu zwiedzających Dzielnicę uniwersytecka można zobaczyć przy okazji spaceru po Drodze Królewskiej czy Plantach.