Planty – spacer wzdłuż miejskich ogrodów

Unikalny na skalę światową ogród utworzony na miejscu dawnych murów obronnych, pas zieleni o długości 4 km otaczający średniowieczne centrum Krakowa. Planty podzielone są na 8 ogrodów o zróżnicowanej kompozycji zieleni, ozdobione pomnikami postaci związanych z polska kulturą oraz dwoma fontannami. Spacer rozpoczynamy przy zachowanym fragmencie murów z Bramą Floriańską i Barbakanem. Po drodze oglądamy (z zewnątrz) m. in.: Kościół Reformatów, Pałac Sztuki, Collegium Novum UJ, Pałac Biskupi, Kościół OO.

Reformatów, Pałac Sztuki, Collegium Novum UJ, Pałac Biskupi, Kościół OO. Franciszkanów, zabudowania i ogród Muzeum Archeologicznego, Seminarium Duchowne, zabudowania klasztoru Klarysek, dawny zespół klasztorny Jezuitów, Klasztor Dominikanek na Gródku, kościół Św. Krzyża i Teatr im. Juliusza Słowackiego. Spacer kończymy na Placu Św. Ducha.

Min. czas trwania spaceru 3 godziny.

Może trwać dłużej (nawet cały dzień) jeżeli włączymy do niego zwiedzanie wybranych obiektów na trasie.